Poradenství v životním prostředí - Provozní řády

Zpracování provozních řádů pro zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů, např. ke sběru nebo výkupu odpadů, úpravě stavebních a různých dalších odpadů, využívání odpadů na povrchu terénu, zpracování elektroodpadů a autovraků apod.

Součástí zpracování provozních řádů je i zpracování a vyřízení žádosti o souhlas k provozování zařízení na krajském úřadu a vyřízení vyjádření na krajské hygienické stanici.

V případě potřeby zpracování zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

KONTAKTY

Ing. Tomislav Vencovský
Táborská 116
261 01 Příbram V - Zdaboř

Tel.: 602 591 150
Tel.: 318 633 436
Fax: 326 531 220

E-mail: vencovsky@eko-poradenstvi.cz
Web: www.eko-poradenstvi.cz

Kontaktní formulář